Алгоритми виявлення та реагування батькам на вчинення насильства щодо дитини

Пам`ятка для батьків

«Алгоритми виявлення та реагування батькам на вчинення насильства щодо дитини».

Особа Ситуація жорстокого поводження з дитиною, зокрема насильства Ситуація домашнього насильства Ситуація булінгу
Батьки здобувачів освіти або інші законні представники • Забезпечують надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).

 • Звертаються до керівника(-ці) закладу освіти, або уповноваженої особи, або інших працівників закладу освіти.

 • Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта виявлення та/або організації соціального захисту дітей (наприклад, органів Національної поліції, служби у справах дітей, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо).

 • Можуть поспілкуватись з дитиною, дотримуючись Алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

• Забезпечують надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).

• Звертаються для подальшого реагування до керівника(-ці) закладу, та/або уповноваженої особи, або працівників закладу освіти.

 • Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

• Можуть поспілкуватись з дитиною, дотримуючись Алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення

• Подають керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

• Можуть вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

 • Можуть брати участь у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.

 • Можуть надсилати запити щодо інформації про діяльність закладу освіти, зокрема щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

 • Звертаються до уповноважених органів Національної поліції України та служби у справах дітей для повідомлення про випадок булінгу, зокрема у разі незгоди з рішенням комісії, яка не кваліфікувала випадок як булінг.

 • Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

 • Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.