Тренінгове заняття «Міжкультурний діалог»

В рамках корекційно-розвивального модуля «Активне слухання» з учнями було проведено тренінгове заняття «Міжкультурний діалог». Тренінг показав учням особливості взаємодії в колективі, коли кожен має свої особливості і як їх брати до уваги при вирішенні певних завдань. Учні дізналися, що є таке – активне слухання, які фактори впливають на якість сприйняття інформації на вербальному та невербальному рівнях.