Навчання лідерів самоврядування

З метою розвитку лідерського потенціалу та побудови ефективної комунікації з жовтня по грудень лідери самоврядування пройшли модуль «Лідерство та активна життєва позиція».

Під час тренінгів учні формували уявлення про лідерство, усвідомлювали та проявляли свої сильні сторони, розвивали здатності до цілепокладання, спробували виконувати лідерські ролі та відпрацьовували  навички командної роботи.  Наприкінці модулю найактивніші  учні отримали сертифікати.